Hur kan man få acceptabel framkomlighet för cykel i nysnö innan snöröjningen hunnit ut?

Även med exemplarisk snöröjning kommer det att hinna bli några centimeter eller kanske 10 centimeter snö innan det plogas. Fullt naturligt och ofrånkomligt. Och det behöver egentligen inte bli så stora problem för cykling. Lösningen kan vara ”den smarta cykelstigen”. Inget konstigt och ingen nyhet, det brukar bli så automatiskt. Sen urminnes tider.
Vad är ”den smarta cykelstigen”? Jo man cyklar i samma spår som cyklisten innan. Det går lite lättare, och när många cyklar i samma spår blir det en smal och lättcyklad ”stig” i snön på cykelbanan.

Cykelstig idag på Västerbron.

Hur kan denna smarta stig göras smartare?
– Cykla i samma spår, så exakt som möjligt (ganska självklart)
– Lägg spåret på den sida av cykelbanan som är närmast bilväg. Eftersom kombinerade gång/cykelbanor har cykeldelen närmast bilvägen.
– Plinga på gående som går på ”cykelsidan” och förklara vänligt med ett leende att de går på cykelsidan.
– Kunde någon uppfinna en enkel skyltning, så det blir tydligt även vintertid vilken del som är gång repektive cykelbana, skulle det vara avgörande för framkomligheten för cykel.

Cykelstig idag på Tranebergsbron. (Notera färskt traktorspår, men snöröjaren har inte plogat ända ner till asfalten.)

Varför ska gående inte gå på ”cykelsidan”?
Därför att det ofta är det största problemet för framkomligheten för cykel. Fotgängare trampar och packar snön till en kullerstensliknande profil, vilket gör att cykeln hoppar och vibrerar. Det blir avsevärt tyngre att trampa, och hastigheten måste sänkas för att det skumpar för mycket annars.
Det kan i vissa förhållanden räcka med att en (1) person har gått i en ”cykelstig” för att det ska bli avsevärt mycket ”hoppigare”.
Sen blir det svårare för snöröjaren att få ner plogen till asfalten, den fotgängarpackade snön blir kvar under lång tid, den kan bli hård nästan som is. Och snöröjaren kan uppleva att det ser plogat ut.

Cykelstig idag nära Brommaplan