Jag blev kontaktad av tidningen Mitti för kommentarer om snöröjningen av cykelbanor i Västerort. Jag berättade om problemet med felaktig plogning där plogen inte går ända ner till asfalten, men ville samtidigt lyfta fram hur snabba de är att ploga i Hässelby villastad. Och att det går bra att cykla redan idag, men att det kan bli bättre för att locka fler till cykling. Härligt att det fick så stor plats i tidningen.

Här kan man läsa tidningen digitalt, omslaget och sidan 5.

http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_mivt#