På första cykelturen efter influensan in till city på långfredagen blir jag lite förskräckt. På minst 14 ställen mellan Tranebergsbron och Hässelby villastad är det tjock is som ofta täcker hela cykelbanan. Det är en sträckning som i praktiken är en cykelhuvudled. Just nu blir det problem om det kommer trafikanter som med vårkänslor plockar fram cykeln nu när bilvägarna är torra och fina. Då saknar de dubbdäck och vintervana. 

[Edit:
Vad säger våra politiker? Ulla Hamilton i Metro: ”vårt fokus är framkomlighet för gående och cyklister”.
Vad gör trafikkontoret? Trafikkontoret skickade ut bil för översyn kl 06.00 påskafton, men vill ändå inte sätta in åtgärd.]

Jag cyklar fortfarande med dubbdäck och är van att cykla på vintern i alla förhållanden, men väljer ändå på flera ställen att kliva av och gå eftersom det är hårda smala och djupa spår. När jag går blir det nästan ännu halare eftersom cykelskorna inte har broddar.

Jag tänker att om det var 10cm svallis rakt över hela Drottningholmsleden på 14 ställen skulle det stå blinkande koner och tremeters jätteskyltar som varnade motortrafiken. Här på cykel- och gångbanan har det sett ut så här ett tag, en månad säger de jag pratar med.

Om det är på denna nivå trafikkontoret och Stockholms stad lyckas med tillsyn och skötsel av cykel och gångbana känns det verkligen illavarslande. Om man dessutom tänker på att VTI har en färsk och väl känd forskningsrapport som visar att många olyckor på cykel beror på dåligt skötta cykelbanor, ja då undrar jag vem som har betalt för att ansvara för denna skötsel.

Kommentar från trafikant
Hela gång och cykelbanan täckt av is och det är spårigt. Bilden tagen på eftermiddag. På morgon och kväll är allt bottenfruset.

Jag upplever att Stockholms stad /trafikontoret under dessa veckor av smältande snö och is inte har någon tillsyn av cykel och gångbana, och inget underhåll.

Efter en sen hemcykling ringde jag trafikkontorets journummer och förklarade läget. Hon sa först att hon mailar ansvarig. Jag frågade när de läser mailet och de visste hon inte. Efter lite fler frågor från mig förklarar trafikkontoret att hon kan ringa snöröjarens journummer. Jag ber trafikkontoret att de meddelar mig om de tänker åka ut under natten, annars kan jag tänka mig att sätta upp lappar på lämpliga ställen.

Jag läser upp för trafikkontoret vad jag i så fall tänkte skriva, ungefär att cykel och gångbanan inte har tillsyn och skötsel just nu, och att is täcker hela vägbanan på vissa ställen. Hon lovar att be snöröjarjouren kontakta mig om de inte åker ut.

Sen kommer ett sms från snöröjarjouren. Efter lite smsande fram och tillbaka meddelar de att de skickar en bil kl 06.00 för inspektion och vidare åtgärd.
När jag cyklar hem på lördag kväll har trafikkontoret valt att inte sätta in åtgärd.

hela gång/cykelbanan är täckt av is, längs en sträcka på kanske över 40 meter.

60% av ytan är täckt av is.

Hela ytan täckt av is, under en sträcka av minst 20 meter

Morgon och kväll blir detta is

90% av vägen är täckt av is

Hela ytan är täckt av is

Hela ytan blir is under morgon/kväll

Is på hela vägen

Hela ytan is och spårigt

Hela vägen is och spårigt

blir is morgon och kväll

Hela ytan is

Blir is morgon/kväll

Hela ytan is och spårigt

Hela ytan is