Jag testade att ringa Trafik P4 STHLM om alla ishinder, kanske 20st,  med tjock spårig is som täcker hela cykelbanans bredd när man cyklar från Västerort mot city.  Jag förklarar läget och TrafikP4STHLM är direkt ifrågasättande. Istället för att fråga om mer fakta börjar han fråga mig om jag någonsin har sett att man sätter ut varselskyltar på cykelbanor. Han berättar om att han själv cyklar och aldrig har sett varselskyltar på cykelbana vid hinder. Han förklarar vidare att Trafik P4 STHLM aldrig går ut med varning för 5-10cm spårig is när det minusgrader. På vintern får man räkna med halka menar han. Jag blir väldigt förvånad.


Jag drar jämförelsen med om det skulle vara 5-10 cm tjock spårig is rakt över Drottningholmsleden nu när det har varit asfaltrent under flera månader. Jag får en motfråga där han undrar om jag vet hur många samtal han får in under dagen. (Klockan är 08.00 på påskaftons morgon när jag ringer, och ute i trafiken är det i princip folktomt.) När jag fortsätter att förklara avbryter han mig och säger han att han redan har förklarat och inte har tid att prata mer. Jag ber om ursäkt och samtalet avslutas.

Jag upplever att han tyckte att på cykelbana är det helt OK med tjock svallis på våren, det hör till.
När jag jämförde med Drottningholmsleden kunde han inte ge ett svar om 10cm plötslig och spårig is skulle vara anledning till en notis från TrafikP4STHLM.

Jag försökte alltså rapportera om det som VTI slagit fast orsakar många cykelolyckor, men blev istället avfärdad.

När jag tittar på TrafikP4STLMs facebooksida ser jag att där finns det gott om tid och utrymme att publicera information med text och bild som inte har att göra med trafikläget eller trafiksäkerhet alls.

Kommentarer från andra trafikanter om alla ishinder

– pensionär: jag kliver av och går. Skulle jag ramla där kommer jag inte upp mer. Jag cyklar här varje dag.

– trafikant på cykel: Det är första gången jag cyklar idag efter vintern. Det är läskigt med de spåriga ishindren.
– trafikant på cykel: så här är det varje år. Stockholms stad måste bestämma sig om de vill satsa på cykling eller inte.

Se alla bilder på isen och läs om kontakten med trafikkontorets jour.

Jag håller såklart med om att på vintern får man räkna med halka, men nu är det lite annorlunda. Cykelbanan är sedan länge torr och ren från snö. Då är tillfälliga partier med 5-10cm spårig is att räkna som ett väghinder. Och det är nu som många plockar fram cykeln efter vintern då alla bilvägar är helt torra och rena sedan länge. Cykeln saknar antagligen dubbdäck och trafikanten saknar vana av vintercykling. Dessutom finns färsk och väl känd forskning från VTI som visar att dåligt underhåll och skötsel av cykelbanor orsakar många olyckor hos trafikanter på cykel. De jag pratar med längs cykelbanan upplever det läskigt och otryggt med dessa partier med tjock spårig is.

Jag tänker också att hur skulle de motorburna trafikanterna reagera om de på vägen in till city var tvugna att kliva ur fordonet och gå en bit ca 15 gånger.

Jag tycker inte heller TrafikP4STHLMs motivering håller varför de aldrig varnar för halka på vintern. I så fall borde de inte varna för köer i rusningstrafik, det är alltid köer i rusningstrafik. De borde heller inte varna för pollen med den logiken, det är alltid pollen när det är pollensäsong.

Summering: Det är inte kul att få frågan ”vet du hur många det är som ringer in hit” när trafikP4STHLM har ett nummer utsatt som de vill att man ska ringa in trafikhinder till. Och att Trafik P4STHLM istället för att fråga om mer fakta börja prata om egna erfarenheter känns också märkligt. Jag känner mig inte direkt välkommen att lämna en rapport.