SVT ABC har med en kort notis om att trafikkontoret får 25 miljoner extra att satsa på underhåll av befintliga cykelbanor.

Reporter:
”Cykel pendlarna blir fler i Stockholm. Nu kommer 25 extra miljoner för att hålla de befintliga cykelbanorna rena och trafiksäkra. För alla dom som cyklar in mot jobbet i city.

Matis Freij rafikkontoret:
”Kommer vi att satsa på att göra det lättare att cykla in till stan på de så kallade cykelpendlingsstråken. Vi kommer att plocka bort glas, vi kommer att snöröja bättre vilket vi började med redan i vintras. Vi kommer att se till att laga hålen, vi kommer att öka trafiksäkerheten, se till att måla upp de här cykelbanorna, så att det blir enklare och schysstare att cykla i Stockholm”

(ja det är en ”fuldump” med mobilkameran mot skärm…)