Stockholms trafikborgarråd Ulla Hamilton (m) skriver 130811 ett debattinlägg i Expressen.
”Det är du och jag som gör Stockholm framkomligt och trafiksäkert”.

Både framkomlighet och trafiksäkerhet är viktiga områden som behöver nya lösningar. Men Hamilton blandar ihop begreppen till en enda röra. Det är oroande att ansvarig politiker i denna text verkar sakna kompetens om att yteffektiva transportsätt ökar framkomligheten. Jag tror nog att Hamilton har kompetensen, men varför hon väljer denna retorik i detta debattinlägg förstår jag inte. Kanske för att inte stöta sig med väljare som åker med ytinneffektiva transportmedel.

Om texten däremot hade handlat enbart om trafiksäkerhet hade det varit väldigt bra signaler till trafikanterna. Ännu bättre om i så fall en representant för rättsväsendet varit medförfattare, eftersom trafiksäkerheten ofta är ett personligt laga ansvar.

Jag upplever det i denna text som att trafikborgarrådet Hamilton är oförmögen att lösa Stockholms trafikflöde och framkomlighet. Hon lägger över ansvaret på medborgarna med en irrelevant önskan att färdas med trafikvett. Det är självklart ett minimikrav att färdas med trafikvett men det ökar inte framkomligheten nämnvärt. I debattinlägget står inget om att transporter ska styras mot mer yteffektiva fordonstyper.